Kisah Nabi saw. Melihat Rupa Jibril as tersebut di dalam kitab Baidhawi, daripada Ibnu Abbas, telah bersabda Nabi saw. kepada Jibril as. untuk melihat rupa asal Jibril as..

Maka berkata Jibril as. "Tiada engkau kuasa untuk melihat yang demikan itu"
Kata Nabi saw. "Benar"

Tanya Jibril as. "Di mana engkau kehendaki aku rupakan diriku pada mu?"
Maka Nabi mencadangkan beberapa tempat di tanah Arab, tetapi Jibril as. menolak cadangan Nabi saw. itu kerana tidak cukup besar untuk Jibril as. untuk merupakan dirinya pada rupa asalnya.

Lalu Jibril pergi ke suatu tempat lalu menukar dirinya dalam rupa yang asal secara perlahan-lahan maka memenuhlah di antara timur dan barat, kepalanya pada langit dan kakinya di dalam bumi.

Apabila dilihat Nabi saw. rupa Jibril as. lalu rebahlah Nabi saw. dan pengsan.

Kemudian Jibril as. pun menukar rupana dan memeluk Nabi saw. kemudian ia berkata "Jangan engkau takut".

Inilah setengah cerita yang terdapat di dalam kitab Tafsir Baidhawi.

WALLAHUALAM

Post A Comment: